АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
Поради липса на кворум Общото събрание на "ПАРК" АДСИЦ ще се прведе на обявената втора дата в поканата за свикване на РГОС.
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Парк АДСИЦ е сред първите 10 дружествата със специална инвестиционна цел, регистрирани на Българската фондова борса. Освен това сме:- на 17-а позиция от общо 43-те АДСИЦ-и в класацията по активи, които възлизат на 11,4 млн.лв; активите на дружеството за 2-то тримесече на 2008 г., възлизат на 16.8 млн.лв;- сред първите 11 включени в новия ин ...
Промяна на цената на акциите за първия месеца на 2018г.

0.00%
52 седмично дъно (19/01/2018)

0.360лв.
52 седмичен връх (08/02/2017)
0.389лв.
Обем изтъргувани акиции за последните 3 месеца на 2017г.

10 100
Средно дневен 0борот за последните 12 месеца


277 лв.
Пазарна капитализация

3.499млн.лв.
 
27-12-18 | 21:33 Протокол от РГОС на акционерите на Парк АДСИЦ
Протокол от РГОС на акционерите на Парк АДСИЦ
brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >