АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
"ПАРК" АДСИЦ представи одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. на КФН и обществеността.
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Решение на Комисия за финансов надзор от 26.03.2019 г. относно „ПАРК“ АДСИЦ
Решение на Комисия за финансов надзор от 26.03.2019 г. относно „ПАРК“ АДСИЦ

С решение №РГ-05-1196-6 от 26.03.2019 г. на КФН, на „ПАРК“ АДСИЦ е наложено задължение да не подлага на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 02.04.2019 г. , от 11 ч. при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 4, 8, 9, 10 и 11 от дневния ред на събранието със следното съдържание:
4. Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството.
8. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството.
9. Приемане на Правила за управление на рисковете на Дружеството при участието или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ.
10. Приемане на мотивирания доклад на Съвета на директорите по реда на чл.114а от ЗППЦК относно целесъобразността „Парк” АДСИЦ да учреди специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ, както и относно условията за това;
11.Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „Парк” АДСИЦ за учредяване от Дружеството по реда на чл. 22а от ЗДСИЦ във връзка с чл.114 от ЗППЦК на специализирано дружество по чл.22а от ЗДСИЦ.


Публикувано: 27 мар 2019 | изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Коментари: 0

Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 46 47 48
Архив на Новините
brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >