АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
ПАРК АДСИЦ свиква РГОС на акционерите на 27.11.2018г. Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията г., на сайта на КФН "e-register" и на БФБ - София "x3news"
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Контакти

Адрес за кореспонденция:
град: София 1463
ул.: ”Димитър Манов ”№19-21.
тел.: +359 2 4214049
 
e-mail: park@park.bg


Лица за контакт:
Изпълнителен - Директор

Георги Пулев
  +359 2 4214049
  park@park.bg

Председател на СД  Георги Пулев
  +359 2 4214049
  park@park.bg

Директор
“Връзки с инвеститорите”
Иван Чанев
 +359 2 4214049; +359 887/211313
  ivan@park.bg

"Проект мениджър"
Пламен Славов
  +359 2 4214049
  pslavov@park.bg
[/html]
brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >