Новина: : Започва търговията с правата на “ПАРК” АДСИЦ
(Категория: Новини)
Публикувано от webmaster
14 дек 2006

Днес 14 декември започва търговията с правата от увеличението на капитала на “ПАРК” АДСИЦ. Дружеството предлага за записване 5,2 млн. нови акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност от 1,10 лв. за 1 брой акция.


Днес 14 декември започва търговията с правата от увеличението на капитала на “ПАРК” АДСИЦ. Дружеството предлага за записване 5,2 млн. нови акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност от 1,10 лв. за 1 брой акция. С тази цел се издават същия брой права, като всяко от тях носи по една акция. Търговията с правата от увеличението ще продължи до 22 декември 2006 г. Увеличението на капитала ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени най-малко 2,6 млн. нови акици. Ако инвеститорите запишат целият пакет акции, в “ПАРК” АДСИЦ ще постъпят 5,72 млн. лв. заради по-високата емисионна цена.


Новина от PARK
( http://www.park.bg/news.php?extend.13 )