Новина: : Отчет за второ тримесечие на 2017г
(Категория: Новини)
Публикувано от Ivan
28 юли 2017

През изтеклото тримесечие дружестовото няма реализирани приходи от наем на недвижим имот. Отчетената печалба/загуба за тримесечието е в размер на (30) хил. лева. Движението на останалите пера от баланса и отчета за доходите са обичайни за дейноста на дружеството. Доклада за дейноста през второто тримесечие можете да изтеглите от <<ТУК>> . Счетоводния баланс можете да изтеглите от  <<ТУК>> . Отчета за финансовото състояние можете да изтеглите от <<ТУК>> . Кратките пояснителни бележки можете да изтеглите от  <<ТУК>> .


Новина от PARK
( http://www.park.bg/news.php?extend.84 )