Новина: : Отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.
(Категория: Новини)
Публикувано от Ivan
30 яну 2018

През последното тримесечие на 2017г., Дружеството няма реализирани приходи от наем на недвижим имот. Отчетената загуба/печалба е в размер на (139) хил. лева.  Кратките пояснителни бележки можете да изтеглите от  <<ТУК>> .  Счетоводния баланс можете да изтеглите от  <<ТУК>> . Отчета за финансовото състояние можете да изтеглите от <<ТУК>> .


Новина от PARK
( http://www.park.bg/news.php?extend.86 )