Новина: : Протокол от РГОС на акционерите на Парк АДСИЦ
(Категория: Новини)
Публикувано от Park ADMIN
27 дек 2018

Общото събрание бе свикано на 27.11.2018г., по реда на чл. 223 от Търговския закон от Съвета на директорите на "Парк" АДСИЦ. Поради липса на кворум събранието ще се проведе на обявената втора дата в поканата за свикване на Общо събрание - 11.12.2018г., от 11 часа. Протоколът от редовното годишно Общо събрание на акционерите можете да изтеглите от <<ТУК>> .   


Новина от PARK
( http://www.park.bg/news.php?extend.91 )