АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
"ПАРК" АДСИЦ представи одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. на КФН и обществеността.
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Къде сме ние
Парк АДСИЦ е сред първите 10 дружествата със специална инвестиционна цел, регистрирани на Българската фондова борса. Освен това сме:
- на 17-а позиция от общо 43-те АДСИЦ-и в класацията по активи, които възлизат на 11,4 млн.лв; активите на дружеството за 2-то тримесече на 2008 г., възлизат на 16.8 млн.лв;
- сред първите 11 включени в новия индекс BG REIT на Българска фондова борса;
- сред първите дружества със специална инвестиционна цел, които раздадоха дивидент, както за 2006 г., така и за 2007 г;
Дружеството е учредено на 23 март 2005г. за срок от 5 години. Срокът на същестуване бе удължен с решение на Общото събрание на акционерите с още 5 години. Акциите на дружеството се търгуват на БФБ от май 2005г. Дружеството предлага безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност от 1,00лв. След три успешни увеличения, капиталът на дружеството към момента е 9,72млн.лв, а пазарната капитализация към м. януари 2008г. възлиза на 12,93 млн.лв.


Публикувано: 04 окт 2007 | изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина

brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >