АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
"ПАРК" АДСИЦ представи одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. на КФН и обществеността.
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Банка депозитар


От 26.09.2022г. Банка депозитар на Дружеството е “Тексим банк ” АД.

Замяната на банката депозитар е одобрена от КФН с решение РГ 728 от 08.09.2022г.


Месечната такса за съхранение на паричните средства на Дружеството за откриване на необходимите регистри и за активи на Дружеството и извършените операции с тях – 400 лева

Договорът с банката депозитар е сключен за неопределен срок. Договорът може да бъде прекратен предсрочно по взаимно писмено съгласие между страните, както и едностранно - с двумесечно писмено предизвестие от Банката и едномесечно предизвестие от Парк АДСИЦ.
brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >