АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
"ПАРК" АДСИЦ представи одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. на КФН и обществеността.
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Общо събрание
Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на "ПАРК" АДСИЦ, проведено на 02.04.2019 г. <свали>


Тук ще може да свалите покана, материали и протоколи от ОС.

2007 | 2008 2010  |2010 -ИОС
| 2011

 2012 | 2012- ИОС|2013-ИОС | 2013

 2014 I 
2015-16/06 I 2015-30/06 I 2016-06/06 

brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >