Новина: : Извършено лихвено плащане
(Категория: Новини)
Публикувано от Park ADMIN
13 дек 2022


Днес 13.12.2022г. е извършено лихвено плащане по облигационната емиси на Парк АДСИЦ

Уведомление

Новина от PARK
( http://www.park.bg/news.php?extend.140 )