Новина: : Парк АДСИЦ представи покана за свикване на редовно общо събрание на 28.06.2023г.
(Категория: Новини)
Публикувано от Park ADMIN
25 май 2023

Одитен доклад

Доклад на одитен комитет

Доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения

Справка за преобразуване на финансов резултат.

Доклад на директор за връзки с инвеститорите

Образец на пълномощноНовина от PARK
( http://www.park.bg/news.php?extend.141 )